Fakta

Oppdragsgiver: Skanska

Tonn: 350 tonn

Varighet: August 2017 – November 2017

350 tonn på Deichmann Tak

Vi kan med stor tilfredshet konstatere at et meget komplisert armeringsoppdrag er utført. Se bilder.
I følge byggherre og oppdragsgiver Skanska, er det utført på en meget god måte.