Fakta

Oppdragsgiver: Veidekke

Tonn: 600 tonn med opsjon på 1000 tonn

Varighet: Mai 2021 – under utførelse

Jernbanekulvert Drammen