Fakta

Oppdragsgiver: Veidekke

Tonn: 300 tonn

Varighet: Februar – April 2019

300 tonn på Miklagard Resort