Fakta

Oppdragsgiver: Hent AS

Tonn: 2000 tonn

Varighet: Desember 2021–Under utførelse

Stor aktivitet i byggegropa!